Thời kì tồn tại chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản giống với thời kì lịch sử nào ở Việt Nam?


Câu 20199 Vận dụng cao

Thời kì tồn tại chế độ Mạc phủ ở Nhật Bản giống với thời kì lịch sử nào ở Việt Nam?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của chế độ Mạc phủ và liên hệ với lịch sử Việt Nam phần lớp 10 để trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.