Chính sách nào sau đây không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?


Câu 20207 Thông hiểu

Chính sách nào sau đây không phải là chính sách cai trị của thực dân Anh ở Ấn Độ?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.