Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 – 1908) là


Câu 20217 Vận dụng

Tính chất của phong trào đấu tranh của nhân dân Ấn Độ (1885 – 1908) là


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của các phong trào để đánh giá, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.