Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là ((I_1),(I_2),(I_3) ). Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?


Câu 20323 Thông hiểu

Trong mạch điện có sơ đồ như hình sau. Các ampe kế có số chỉ được ghi tương ứng trên hình vẽ là \({I_1},{I_2},{I_3}\). Giữa các số chỉ này có mối quan hệ nào dưới đây?


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.