Có hai bóng đèn Đ1 và Đ2 giống nhau cùng ghi (3V ) được mắc song song vào mạch với nguồn điện gồm (2 ) pin mắc nối tiếp., mỗi pin có ghi (1,5V ). Nếu tháo bỏ bớt đèn Đ2 đi thì đèn Đ1 còn lại sẽ có độ sáng thay đổi như thế nào?


Câu 20329 Thông hiểu

Có hai bóng đèn Đ1 và Đ2 giống nhau cùng ghi \(3V\) được mắc song song vào mạch với nguồn điện gồm \(2\) pin mắc nối tiếp., mỗi pin có ghi \(1,5V\). Nếu tháo bỏ bớt đèn Đ2 đi thì đèn Đ1 còn lại sẽ có độ sáng thay đổi như thế nào?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.