Có một nguồn điện (6V ), một bóng đèn Đ1 có ghi (6V ) và một bóng đèn Đ2 có ghi (12V ). Có thể mắc hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho như thế nào để cả hai bóng đèn đồng thời sáng bình thường?


Câu 20330 Thông hiểu

Có một nguồn điện \(6V\), một bóng đèn Đ1 có ghi \(6V\) và một bóng đèn Đ2 có ghi \(12V\). Có thể mắc hai bóng đèn này vào nguồn điện đã cho như thế nào để cả hai bóng đèn đồng thời sáng bình thường?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.