Cho mạch điện như hình sau:

Cho mạch điện như hình sau:


Câu 20337 Vận dụng

Biết các hiệu điện thế \({U_{12}} = 2,4V;{U_{23}} = 2,5V\). Hiệu điện thế \({U_{13}} = ?\)


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp: \(U = {U_1} + {U_2} + ... + {U_n}\)

Xem lời giải


Câu 20336 Vận dụng

Biết hiệu điện thế \({U_{23}} = 11,5V;{U_{13}} = 15,8V\). Hiệu điện thế \({U_{12}} = ?\)


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc nối tiếp: \(U = {U_1} + {U_2} + ... + {U_n}\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.