Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau: Trong đó, vôn kế chỉ (U = 3,5V ), ampe kế A chỉ (I = 0,6A ) và ampe kế A1 chỉ ((I_1) = 0,32A )

Cho mạch điện có sơ đồ như hình sau:

Trong đó, vôn kế chỉ \(U = 3,5V\), ampe kế A chỉ \(I = 0,6A\) và ampe kế A1 chỉ \({I_1} = 0,32A\)


Câu 20349 Vận dụng

Số chỉ \({I_2}\) của ampe kế A2 có giá trị là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song: \(I = {I_1} + {I_2} + ... + {I_n}\)

Xem lời giải


Câu 20348 Vận dụng

Hiệu điện thế \({U_1},{U_2}\) tương ứng của mỗi bóng đèn là:


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức tính hiệu điện thế trong đoạn mạch mắc song song: \(U = {U_1} = {U_2} = ... = {U_n}\)

Xem lời giải


Câu 20347 Vận dụng

Nếu đèn Đ1 bị hỏng thì ampe kế A chỉ \(0,38A\). Khi đó số chỉ của ampe kế A2 có giá trị là:


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.