Đâu là điểm hạn chế trong mục tiêu đấu tranh của Trung Quốc Đồng minh hội?


Câu 20354 Vận dụng

Đâu là điểm hạn chế trong mục tiêu đấu tranh của Trung Quốc Đồng minh hội?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào mục tiêu hoạt động của Trung Quốc Đồng minh hội để đánh giá, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.