Mục đích chính của thực dân Pháp khi xâm lược Campuchia là gì?


Câu 20378 Vận dụng cao

Mục đích chính của thực dân Pháp khi xâm lược Campuchia là gì?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào âm mưu xâm lược Campuchia của thực dân Pháp và liên hệ với vị trí địa trí của Việt Nam, Lào và Campuchia để trả lời.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.