Hình nào trong hình sau vẽ đúng băng kép đồng – nhôm (Cu –Al) trước khi được nung nóng (1) và sau khi được nung nóng (2)?


Câu 20420 Thông hiểu

Hình nào trong hình sau vẽ đúng băng kép đồng – nhôm (Cu –Al) trước khi được nung nóng (1) và sau khi được nung nóng (2)?


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.