Cho các hiện tượng sau đây: 1) Khí metan cháy sinh ra khí cacbonic và nước 2) Cho nước vào tủ lạnh được nước đá 3) Hiện tượng quang hợp của cây xanh 4) Cô cạn nước muối được muối khan Hiện tượng hóa học gồm các câu:


Câu 20429 Thông hiểu

Cho các hiện tượng sau đây:

1) Khí metan cháy sinh ra khí cacbonic và nước

2) Cho nước vào tủ lạnh được nước đá

3) Hiện tượng quang hợp của cây xanh

4) Cô cạn nước muối được muối khan

Hiện tượng hóa học gồm các câu:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.