((32^0)C ) có giá trị bằng bao nhiêu độ (^0F )?


Câu 20460 Vận dụng

\({32^0}C\) có giá trị bằng bao nhiêu độ \(^0F\)?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức đổi nhiệt giai: \(^0C = \frac{5}{9}\left( {t\left( {^0F} \right) - 32} \right)\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.