(39,(5^0)C ) đổi sang độ Kenvin có giá trị bằng:


Câu 20461 Vận dụng

\(39,{5^0}C\) đổi sang độ Kenvin có giá trị bằng:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vận dụng biểu thức đổi nhiệt giai: \(K = t\left( {^0C} \right) + 273\)

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.