Vật sống có thể trở thành vật không sống nếu sinh trưởng trong điều kiện nào dưới đây ?


Câu 20511 Vận dụng

Vật sống có thể trở thành vật không sống nếu sinh trưởng trong điều kiện nào dưới đây ?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Vật sống phải có sự trao đổi vật chất với môi trường: lấy các chất cần thiết và loại bỏ các chất thải ra khỏi cơ thể để tồn tại được

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.