Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol hỗn hợp A gồm Fe2O3 và FeO nung nóng sau một thời gian thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 17,73 gam kết tủa. Cho B tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:


Câu 2055 Vận dụng

Cho khí CO đi qua ống sứ đựng 0,09 mol hỗn hợp A gồm Fe2O3 và FeO nung nóng sau một thời gian thu được 10,32 gam chất rắn B. Dẫn khí đi ra khỏi ống sứ vào dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 17,73 gam kết tủa. Cho B tác dụng hết với dung dịch HNO3 dư thu được V lít NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của V là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

+) nBaCO3 = nCO2 = nCO phản ứng = nO mất đi

+) Gọi số mol Fe2O3 và FeO lần lượt là x và y mol => x + y = 0,09   (1)

Bảo toàn khối lượng: mFe2O3 + mFeO = mhh rắn B + mO mất đi

=> 160x + 72y = 10,32 + 0,09.16   (2)

+) Xét toàn bộ quá trình có FeO và CO cho e;  HNO3 nhận e

+) Bảo toàn e: nFeO + 2nCO = 3nNO

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.