Tổ chức chính trị “Ai Cập trẻ” đã đề ra những cải cách mang tính chất gì?


Câu 20577 Nhận biết

Tổ chức chính trị “Ai Cập trẻ” đã đề ra những cải cách mang tính chất gì?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Dựa vào phong trào đấu tranh chống thực dân của nhân dân châu Phi để trả lời

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.