Cho hệ tọa độ ( (Oxy) ) và điểm I( ((x_0);(y_0)) ), công thức nào sau đây là công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo véc tơ overrightarrow (OI) ?


Câu 206 Nhận biết

Cho hệ tọa độ $\left( {Oxy} \right)$ và điểm $I\left( {{x_0};{y_0}} \right)$, công thức nào sau đây là công thức chuyển hệ tọa độ trong phép tịnh tiến theo véc tơ $\overrightarrow {OI} $?


Đáp án đúng: a

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.