Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của khu vực Mĩ la tinh với châu Á và châu Phi trong thế kỉ XIX là gì?


Câu 20639 Vận dụng

Điểm khác biệt cơ bản giữa phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc của khu vực Mĩ la tinh với châu Á và châu Phi trong thế kỉ XIX là gì?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Dựa vào đặc điểm của các phong trào giải phóng dân tộc ở khu vực Mĩ Latinh và châu Á, châu Phi trong thế kỉ XIX để so sánh, đánh giá.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.