Mĩ đưa ra và thực hiện học thuyết Mơn - rô (1823) nhằm mục đích gì?


Câu 20640 Vận dụng

Mĩ đưa ra và thực hiện học thuyết Mơn - rô (1823) nhằm mục đích gì?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Dựa vào nội dung học thuyết Mơn- rô để phân tích, nhận xét.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 11 năm học mới trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.