Choose the best answer to complete each sentence We are able to advise people what their legal ___________ are.


Câu 20736 Nhận biết

Choose the best answer to complete each sentence

We are able to advise people what their legal ___________ are.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.