Choose the best answer to complete each sentence Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly.


Câu 20750 Nhận biết

Choose the best answer to complete each sentence

Whenever problems come up, we discuss them frankly and find solutions quickly.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

come up (v) xuất hiện, phát sinh

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.