banner redirect homepage

Cho sơ đồ chuyển hóa : A->[-N((H)_(3)),-((H)_(2))O]((dd).NaOH,((t)^(0)))B->[-N((a)_(2))S((O)_(3))](((H)_(2))S((O)_(4)))C->[-((H)_(2))((O)_(()))](((C)_(2))((H)_(5))OH,((H)_(2))S((O)_(4)),((t)^(0)))C((H)_(3))-CH( N((H)_(3))HS((O)_(4)) )-COO((C)_(2))((H)_(5)) Chất A là :


Câu 2079 Vận dụng

Cho sơ đồ chuyển hóa :

$A\xrightarrow[-N{{H}_{3}},-{{H}_{2}}O]{\text{dd}.NaOH,{{t}^{0}}}B\xrightarrow[-N{{a}_{2}}S{{O}_{3}}]{{{H}_{2}}S{{O}_{4}}}C\xrightarrow[-{{H}_{2}}{{O}_{{}}}]{{{C}_{2}}{{H}_{5}}OH,{{H}_{2}}S{{O}_{4}},{{t}^{0}}}C{{H}_{3}}-CH\left( N{{H}_{3}}HS{{O}_{4}} \right)-COO{{C}_{2}}{{H}_{5}}$

Chất A là :


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Xem lại lí thuyết các phản ứng khác của amino axit

Xem lời giải

...

Nhóm 2K5 ôn thi đánh giá năng lực 2023 miễn phí

facebook

Theo dõi Vừng ơi trên facebook

Đăng ký tư vấn


>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.