Điểm I( ((x_0);(y_0)) ) là tâm đối xứng của đồ thị hàm số y = f( x ) nếu hàm số Y = g( x ) qua phép tịnh tiến hệ tọa độ là:


Câu 208 Nhận biết

Điểm $I\left( {{x_0};{y_0}} \right)$ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = f\left( x \right)$ nếu hàm số $Y = g\left( x \right)$ qua phép tịnh tiến hệ tọa độ là:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.