Sự khác biệt trong cấu tạo thân non và miền hút của rễ thể hiện qua đặc điểm nào dưới đây ? 1. Hàm lượng chất dự trữ chứa trong ruột 2. Số lớp tế bào ở phần biểu bì 3. Cách sắp xếp tương quan giữa mạch rây và mạch gỗ. 4. Màu sắc của phần thịt vỏ


Câu 20914 Thông hiểu

Sự khác biệt trong cấu tạo thân non và miền hút của rễ thể hiện qua đặc điểm nào dưới đây ?

1. Hàm lượng chất dự trữ chứa trong ruột

2. Số lớp tế bào ở phần biểu bì

3. Cách sắp xếp tương quan giữa mạch rây và mạch gỗ.

4. Màu sắc của phần thịt vỏ


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.