Hai chất hữu cơ A, B có công thức CH5NO2 và C2H7NO2. Hỗn hợp X gồm A và B cho tác dụng với NaOH dư tạo ra 2,72 gam một muối duy nhất và bay ra một hỗn hợp khí có (M)= 27,5. Hỗn hợp X có khối lượng


Câu 2101 Vận dụng cao

Hai chất hữu cơ A, B có công thức CH5NO2 và C2H7NO2. Hỗn hợp X gồm A và B cho tác dụng với NaOH dư tạo ra 2,72 gam một muối duy nhất và bay ra một hỗn hợp khí có $\overline{M}$= 27,5. Hỗn hợp X có khối lượng


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Theo bài ra A có CTCT : HCOONH4  → B có công thức cấu tạo: HCOOH3NCH3 (Vì sau phản ứng chỉ tạo ra một muối duy nhất là HCOONa )

nkhí = nH2O =  nHCOONa

nNaOH phản ứng =  nHCOONa

BTKL : mX + mNaOH = mmuối + mkhí + mH2O  

Xem lời giải

...

>> Luyện thi tốt nghiệp THPT và Đại học năm 2021, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn cùng các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu trên Tuyensinh247.com. Đã có đầy đủ các khóa học từ nền tảng tới luyện thi chuyên sâu.