Vật chủ trung gian thường thấy của trùng kiết lị là gì?


Câu 21104 Nhận biết

Vật chủ trung gian thường thấy của trùng kiết lị là gì?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Các vật hại truyền bệnh được gọi là vật chủ trung gian.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.