Quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra ở cơ quan nào của ống tiêu hoá của giun đất?


Câu 21194 Thông hiểu

Quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra ở cơ quan nào của ống tiêu hoá của giun đất?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Quá trình tiêu hoá hoá học diễn ra nhờ sử dụng các enzym tiêu hóa.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.