Cho điểm I( ( - 4;2) ) và đường cong ( C ):Y = f( X ) trong hệ tọa độ ( (IXY) ). Phương trình của ( C ) trong hệ tọa độ ( (Oxy) ) là:


Câu 212 Thông hiểu

Cho điểm $I\left( { - 4;2} \right)$ và đường cong $\left( C \right):Y = f\left( X \right)$ trong hệ tọa độ $\left( {IXY} \right)$. Phương trình của $\left( C \right)$ trong hệ tọa độ $\left( {Oxy} \right)$ là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Bước 1: Viết công thức chuyển hệ tọa độ $\left\{ \begin{gathered}  x = X + {x_0} \hfill \\ y = Y + {y_0} \hfill \\ \end{gathered}  \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered} X = x - {x_0} \hfill \\Y = y - {y_0} \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

- Bước 2: Phương trình của $\left( C \right)$ trong hệ tọa độ $\left( {Oxy} \right)$ là $y - {y_0} = f\left( {x - {x_0}} \right)$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.