Ở cua, giáp đầu – ngực chính là?


Câu 21223 Vận dụng

Ở cua, giáp đầu – ngực chính là?


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

Cơ thể Chân khớp nói chung có 2 phần: phần đầu - ngực gắn liền với nhau và phần bụng.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến lớp 7 trên Tuyensinh247.com. Cam kết giúp học sinh lớp 7 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.