Cho điểm I( (0;4) ) và đường cong ( C ):y =  - (x^2) + 3x. Phương trình ( C ) đối với hệ tọa độ ( (IXY) ) là:


Câu 213 Vận dụng

Cho điểm $I\left( {0;4} \right)$ và đường cong $\left( C \right):y =  - {x^2} + 3x$. Phương trình $\left( C \right)$ đối với hệ tọa độ $\left( {IXY} \right)$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Bước 1: Viết công thức chuyển hệ tọa độ $\left\{ \begin{gathered}x = X + {x_0} \hfill \\y = Y + {y_0} \hfill \\ \end{gathered}  \right.$.

- Bước 2: Viết phương trình đường cong đối với hệ tọa độ mới: $Y = f\left( {X + {x_0}} \right) - {y_0}$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.