Cho điểm I( ( - 2;0) ) và đường cong ( C ):Y = (3)(X) trong hệ tọa độ ( (IXY) ). Phương trình đường cong ( C ) trong hệ tọa độ ( (Oxy) ) là:


Câu 214 Vận dụng

Cho điểm $I\left( { - 2;0} \right)$ và đường cong $\left( C \right):Y = \dfrac{3}{X}$ trong hệ tọa độ $\left( {IXY} \right)$. Phương trình đường cong $\left( C \right)$ trong hệ tọa độ $\left( {Oxy} \right)$ là:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Bước 1: Viết công thức chuyển hệ tọa độ $\left\{ \begin{gathered}  x = X + {x_0} \hfill \\y = Y + {y_0} \hfill \\ \end{gathered}  \right. \Rightarrow \left\{ \begin{gathered}  X = x - {x_0} \hfill \\ Y = y - {y_0} \hfill \\ \end{gathered}  \right.$.

- Bước 2: Viết phương trình đường cong đối với hệ tọa độ ban đầu: $y = f\left( {x - {x_0}} \right) + {y_0}$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.