Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời là:


Câu 21484 Nhận biết

Chuyển động biểu kiến hằng năm của Mặt Trời là:


Đáp án đúng: d

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.