Cho đường cong ( C ):y = ((4x - 1))((x + 1)), tọa độ tâm đối xứng của ( C ) là:


Câu 215 Vận dụng

Cho đường cong $\left( C \right):y = \dfrac{{4x - 1}}{{x + 1}}$, tọa độ tâm đối xứng của $\left( C \right)$ là:


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Bước 1: Tìm tọa độ điểm $I$: $\left\{ \begin{gathered}{x_0} =  - \dfrac{d}{c} \hfill \\ {y_0} = \dfrac{a}{c} \hfill \\ \end{gathered}  \right.$

- Bước 2: Viết công thức chuyển hệ tọa độ $\left\{ \begin{gathered} x = X + {x_0} \hfill \\ y = Y + {y_0} \hfill \\ \end{gathered}  \right.$.

- Bước 3: Viết phương trình đường cong đối hệ tọa độ mới: $Y = f\left( {X + {x_0}} \right) - {y_0}$.

- Bước 4: Chứng minh $g\left( { - X} \right) =  - g\left( X \right) =  - Y$ suy ra hàm số $Y = g\left( X \right)$ là hàm số lẻ và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.