Bạn An gửi tiết kiệm vào ngân hàng với số tiền là 1.000.000 đồng không kì hạn với lãi suất là 0,65% mỗi tháng. Tính số tiền bạn An nhận được sau 2 năm?


Câu 2152 Vận dụng

Bạn An gửi tiết kiệm vào ngân hàng với số tiền là $1.000.000$ đồng không kì hạn với lãi suất là $0,65\% $ mỗi tháng. Tính số tiền bạn An nhận được sau $2$ năm?


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

- Bước 1: Xác định số tiền gửi vào ban đầu $A$.

- Bước 2: Xác định lãi suất $r$ và định kỳ (theo tháng, quý, năm,…)

- Bước 3: Xác định số kỳ hạn $N$ (số tháng, số quý, số năm,…)

- Bước 4: Tính số tiền có được sau $N$ kì hạn bằng công thức $T = A{\left( {1 + r} \right)^N}$.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.