Bạn An gửi vào ngân hàng số tiền là 2.000.000 đồng với kì hạn 3 tháng và lãi suất là 0,48% mỗi tháng. Tính số tiền An có được sau 3 năm.


Câu 2156 Vận dụng

Bạn An gửi vào ngân hàng số tiền là $2.000.000$ đồng với kì hạn $3$ tháng và lãi suất là $0,48\% $ mỗi tháng. Tính số tiền An có được sau $3$ năm.


Đáp án đúng: a

Phương pháp giải

- Bước 1: Xác định số tiền gửi vào ban đầu $A$ và lãi suất $r$ .

- Bước 2: Xác định số tháng trong một kì hạn $m$.

- Bước 3: Xác định số kì hạn $N$ (số tháng, số quý, số năm,…)

- Bước 4: Tính số tiền có được sau $N$ kì hạn bằng công thức $T = A{\left( {1 + mr} \right)^N}$.

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.