Từ xích đạo đi về hai cực, chênh lệch giữa ngày và đêm:


Câu 21568 Thông hiểu

Từ xích đạo đi về hai cực, chênh lệch giữa ngày và đêm:


Đáp án đúng: c

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.