Cho câu tục ngữ sau:                         “Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng                          Ngày tháng mười, chưa cười đã tối” Câu tục ngữ trên thể hiện hệ quả nào của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất?


Câu 21570 Vận dụng

Cho câu tục ngữ sau:

                        “Đêm tháng năm, chưa nằm đã sáng

                         Ngày tháng mười, chưa cười đã tối”

Câu tục ngữ trên thể hiện hệ quả nào của chuyển động quay quanh Mặt Trời của Trái Đất?


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Đọc kĩ câu tục ngữ -> Phân tích để thấy sự khác nhau về thời gian ban ngày - ban đêm ở nước ta vào tháng 5 và tháng 10.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.