Nước ta có tọa độ địa lí: từ 23033’B đến 8034’B. Vậy trong một năm, các địa điểm ở nước ta có bao nhiêu lần Mặt Trời lên thiên đỉnh?


Câu 21572 Vận dụng

Nước ta có tọa độ địa lí: từ 23033B đến 8034B. Vậy trong một năm, các địa điểm ở nước ta có bao nhiêu lần Mặt Trời lên thiên đỉnh?


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Các địa điểm nằm trong khu vực nội chí tuyến (từ 23027B - 23027N) trong năm có 2 lần Mặt Trời lên thiên đỉnh.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.