Cho biết lịch học theo mùa của một trường cấp 3 ở Hà Nội như sau: Có sự thay đổi về thời gian học như trên để phù hợp với hiện tượng nào sau đây:


Câu 21575 Vận dụng

Cho biết lịch học theo mùa của một trường cấp 3 ở Hà Nội như sau:

Có sự thay đổi về thời gian học như trên để phù hợp với hiện tượng nào sau đây:


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Quan sát thấy:

- Mùa hè: buổi sáng bắt đầu sớm và buổi chiều bắt đầu muộn -  kết thúc muộn hơn

- Mùa đông: buổi sáng bắt đầu muộn và buổi chiều bắt đầu sớm, kết thúc sớm hơn.

Xem lời giải

...

>> Học trực tuyến Lớp 10 tại Tuyensinh247.com, Cam kết giúp học sinh học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.