Body language is a potent form of _______ communication.


Câu 21599 Thông hiểu

Body language is a potent form of _______ communication.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Xem lời giải

...

Bài tập có liên quan

Từ vựng - Ways of socialising Luyện Ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.