Điểm I( (2; - 3) ) là tâm đối xứng của những đồ thị hàm số nào dưới đây? (1) y = ((x - 2))((x + 3)) ; (2) y = (( - 3x + 1))((x - 2)) ; (3) y = ((3x + 1))((2 - x)) ; (4) y = (( - 6x))((2x + 4)) ; (5) y =  - ((x + 1))((3x - 6))


Câu 216 Vận dụng

Điểm $I\left( {2; - 3} \right)$ là tâm đối xứng của những đồ thị hàm số nào dưới đây?

(1) $y = \dfrac{{x - 2}}{{x + 3}}$ ; (2) $y = \dfrac{{ - 3x + 1}}{{x - 2}}$ ; (3) $y = \dfrac{{3x + 1}}{{2 - x}}$ ; (4) $y = \dfrac{{ - 6x}}{{2x + 4}}$ ; (5) $y =  - \dfrac{{x + 1}}{{3x - 6}}$


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tìm tâm đối xứng của các đồ thị hàm số đã cho và đối chiếu kết quả.

Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = \dfrac{{ax + b}}{{cx + d}}\left( {ad \ne bc} \right)$ là $I\left( { - \dfrac{d}{c};\dfrac{a}{c}} \right)$.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.