Find out the synonym of the underlined word from the options below When you are in a restaurant, you can raise your hand slightly to show that you need assistance.


Câu 21613 Nhận biết

Find out the synonym of the underlined word from the options below

When you are in a restaurant, you can raise your hand slightly to show that you need assistance.


Đáp án đúng: c

Phương pháp giải

Tra cứu nghĩa của từ để mang nghĩa: assistance: sự trợ giúp, giúp đỡ.

 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.