She is a kind of woman who does not care much of work but generally _______  with colleagues for meals, movies or late nights at a club.


Câu 21619 Thông hiểu

She is a kind of woman who does not care much of work but generally _______  with colleagues for meals, movies or late nights at a club.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Tra cứu nghĩa của từ vựng

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.