Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số y = (x^3) - 6(x^2) - 1 là:


Câu 217 Vận dụng

Tọa độ tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = {x^3} - 6{x^2} - 1$ là:


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

- Bước 1: Tính $y',y''$, giải phương trình $y'' = 0$ tìm nghiệm ${x_0} \Rightarrow $ điểm $I\left( {{x_0};{y_0}} \right)$.

- Bước 2: Viết công thức chuyển hệ tọa độ $\left\{ \begin{gathered}  x = X + {x_0} \hfill \\y = Y + {y_0} \hfill \\ \end{gathered}  \right.$.

- Bước 3: Viết phương trình đường cong đối hệ tọa độ mới: $Y = f\left( {X + {x_0}} \right) - {y_0}$.

- Bước 4: Chứng minh $g\left( { - X} \right) =  - g\left( X \right) =  - Y$ suy ra hàm số $Y = g\left( X \right)$ là hàm số lẻ và kết luận.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.