He is one of the most _______ bosses I have ever worked with. He behaves rudely to not only me but also others in the staff.


Câu 21705 Thông hiểu

He is one of the most _______ bosses I have ever worked with. He behaves rudely to not only me but also others in the staff.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

rudely: 1 cách thô lỗ => Ông ta đối xử vởi mọi người 1 cách thô lỗ thì ông ta phải là người bất lịch sự.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.