In many cultures, people signify their agreement by _______ their head.


Câu 21707 Thông hiểu

In many cultures, people signify their agreement by _______ their head.


Đáp án đúng: d

Phương pháp giải

Ở 1 số nơi, người ta kí hiệu sự đồng tình bằng cách gật đầu

=> Cụm từ: ___ your head: gật đầu 

Tra cứu nghĩa của từ.

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.