The lecturer explained the problem very clearly and is always _______ in response to questions.


Câu 21727 Vận dụng

The lecturer explained the problem very clearly and is always _______ in response to questions.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Từ cần điền đứng sau “tobe” => điền tính từ

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.