If a boss wants to have a well-qualified staff, he should have to pay his employees _______.


Câu 21728 Vận dụng

If a boss wants to have a well-qualified staff, he should have to pay his employees _______.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cần một trạng từ để bổ ngữ cho động từ “pay”.

 

Xem lời giải

...

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.