Mr. Timpson's behaviour and comments on occasions were inappropriate and fell below the ________standards.


Câu 21729 Vận dụng

Mr. Timpson's behaviour and comments on occasions were inappropriate and fell below the ________standards.


Đáp án đúng: b

Phương pháp giải

Cần 1 tính từ đứng trước bổ nghĩa cho danh từ "standards"

 

Xem lời giải

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.